Resor till Österrike

Ligger vackert i Alperna, inbäddat i storslagen natur. Det är enkelt att ta sig till Alperna med flyg, tåg eller egen bil och inkvarteringen är på hotell eller på familjedrivna pensioner.

Österrike erbjuder en högklassig skidåkning och en oförglömlig afterski. Klassificeringen av hotell och pensioner håller en kvalitativt hög nivå som kontrolleras med jämna mellanrum.

Åk till Österrike med Solfaktor, på en föryngrande semester, där du kan uppleva en modern storstad, imponerande slott, djupa klyfter och höga berg innanför ett avstånd på några få kilometer. Österrike är ett mekka för naturälskare, oavsett om du vill vandra i backarna, åka på en skidsemester till Europas toppar, eller ta en tur på mountainbike. Hos Solfaktor kan du boka din semester till Österrike med flyg, med avgångar från Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn - eller så kan du köra själv och endast boka boendet via oss.

Floden Donau är som vackrast utanför huvudstaden Wien, speciellt vid den underbara gamla staden Krems där klostret Melk ligger. Baden är en ståtlig och populär spa-stad i utkanten av skogarna vid Wien. Nära Wien ligger även Neusiedlersjön och där speciellt den lilla staden Rust är intressant. Gurk är en lustig liten stad i de centrala delarna av Österrike och är känd för sin otroliga katedral i rundbågsstil från 1140. Det vackraste landskapet i Österrike ligger i sydväst och särskilt då Arlberg-regionen där huvudstaden Innsbruck är ett charmigt ställe att besöka året runt. St. Anton är startrampen för en rad skidorter och man kan anpassa semestern efter vars och ens behov och ekonomiska förutsättningar.

Österrikes huvudstad Wien

Genom många århundraden var Wien Europas centrum och det mäktiga Habsburgska imperiet lämnade efter sig en stad av storhet, med ett centrum där gatorna hade trottoarer, storslagna byggnader och eleganta operahus. Det enorma kejsarpalatset, Hofburg, är resultatet av sexhundra år av Habsburgstyre, liksom Schweizerhof vars borgtorn dateras till 1200-talet. Slottets inre är palatsaktigt och är hem för flera välförsedda museer. Stephansdomen är berömd för sin speciella takbeklädnad och sitt fackverkstorn. Tornet erbjuder de besökande en fantastisk utsikt över stan. Ett besök på Kunsthistorisches Museum är utmattande men mycket djupgående. Nära stan ligger det storslagna Schloss Schönbrunn – ytterligare en plats med en otroligt välskött trädgård som även innehåller världens äldsta zologiska trädgård.

Salzburg

Salzburg är Mozarts stad som är mycket välbesökt under sommaren. Belägen på båda sidor om Salzach och inklämd mellan bergen så framhävs stadens fantastiska läge av barockkyrkor, torg och fontäner, medeltida torn och Mozart opportunister. Denna märkliga stad är liten i förhållande till sin betydelse som centrum för barockkonst och musik och rymmer många intressanta sevärdheter som lätt kan utforskas till fots. Det imponerande och historiskt intressanta slottet, Hohensalzburg, från 1000-talet erbjuder utsiktsplatser mot fantastiska platser där det ligger på sin bergstopp. Kvällarna bjuder på klassiska konserter som supplement till Mozarts museer; hans födelsehem, hans övriga hem och andra ”Wolfie-legender”. Precis söder om Salzburgs gamla stadsdel ligger Schloss Hellbrunn, med sitt fräcka, hemliga springvatten där du helt säkert kommer få en överraskande dusch.

Linz ochGras

Många turister i Österrike missar dessa två juveler, så om du vill undgå myllret så kan du hitta ett andningshål i Linz och Gras. Även om de båda städerna knappast finns med på turistkartan så är de inte desto mindre historiska och livliga städer där livet går sin gilla gång.

Geografi

Österrike ligger i Central Europa och är omgärdat av Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Italien och Schweiz. Nästan hälften av landet är täckt av stora, gamla skogar som huvudsakligen består av ek och bok i de lägre regionerna och gran i de högre. Donaudalen ligger åt öster där även huvudparten av landets lantbruk försigår. Alperna ligger mot de södra och västra delarna av landet. I de lågt liggande områdena är gökört och vallmo vanliga tillsammans med snårskog och lövfällande skogar samt hedområden.

Natur

Österrike är även rikt på naturresurser så som järnmalm, olja, timmer, magnesiumcarbonat, bly, kol, brunkol (lignit), koppar, zink, naturgas  och vattenkraft.

Mängden olja och naturgas som utvinns är relativt blygsam och omkring 70 procent av det totala energibehovet täcks av import till största del från Ryssland. Över 70 procent av elektriciteten kommer från vattenkraft.

Djurliv

Djurlivet i de alpina områdena består bland annat av bergsgetter, stengetter (gems) och murmeldjur. I övriga Österrike lever rådjur, harar, rävar, grävlingar och andra smådjur. Österrike har många sjöar så det finns rikligt med vatten. Detta bidrar även till ett rikt fågelliv som bland annat omfattar häger, skedstork och skärfläcka. 

Lantbruk och skogsbruk

Omkring 40 procent av Österrikes areal utgörs av betesmark. På slätterna i öster drivs ett varierat jordbruk med bland annat vin- och fruktodling medan husdjurshållning huvudsakligast förekommer på alpsluttningarna i väst där jorden är svårodlad. Hälften av lantbruksproduktionen består av animaliska produkter - kött och mjölkprodukter. De viktigaste grödorna är vete, korn, majs och sockerrör.

Stora delar av lantbruket består fortfarande av mindre familjejordbruk även om tendensen går mot större och större enheter. Precis som andra industriländer så har Österrike fått mycket lantbruksstöd. Genom sitt medlemskap i EU har Österrikes lantbrukspolitik samordnats med de övriga medlemsländerna och det har medfört minskat stöd till bönderna samtidigt som gränserna öppnats för produkter från andra länder. Den ökande konkurrensen ledde omedelbart efter Österrikes inträde i EU till ett stort prisfall på lantbruksprodukter. Många österrikiska lantbrukare försöker nu hävda sig i den internationella konkurrensen genom att satsa på ekologisk odling.

Ungefär hälften av Österrike är täckt av skogar och de är nästan samtliga i privat ägo. Skogsbruket spelar en betydande roll för ekonomin och förser pappers- och trävaruindustrin med råvaror.

Industri

Efter Andra Världskriget nationaliserades stora delar av den österrikiska basindustrin och energiproduktionen eftersom man ansåg att bara staten kunde mobilisera tillräckligt kapital för att få fart på industrin som låg helt i ruiner efter kriget. Förutom energisektorn omfattade nationaliseringen även hela oljeindustrin, malm- och kolgruvorna, största delen av den elektroniska industrin, de största kemiska fabrikerna samt samt den viktigaste delen av järn-, stål-, metall- och bilindustrin.

De statsliga verksamheterna förvaltades av ett holdingbolage ÖIAG, som var bland Europas 50 största industrigrupper. Vid mitten av 1980-talet vände de tidigare så goda resultaten i de statliga verksamheterna till förluster och det uppstod behov av allt större kapitaltillskott för att hålla företagen flytande. Utifrån den bakgrunden inledde regeringen 1987 en omfattande omstrukturering av den stadsägda industrisektorn och 1996 fanns det inte kvar några 100% statsägda industrier i Österrike. Regeringen Schüssel fortsatte privatiseringen i starten av 2000-talet och sålde det statliga Austria Tabak samt stora delar av telebolaget och stålindustrin Vöest-Alpine. Den tidigare regeln om att det statliga holdingbolaget skulle behålla en fjärdedel av aktierna togs bort. Industrisektorn består idag av övervägande medelstora familjeverksamheter.

Vädret på din semester


Det finns tre huvudsakliga klimatzoner i Österrike. Den östliga regionen har fastlandsklimat, den centrala har alpint klimat och resten av Österrike har ett centraleuropeiskt klimat. Under sommaren (maj-oktober) blir det mycket varmt i Österrike på dagen medan nätterna förblir svala. Temperaturen brukar ligga mellan 20-25 grader på de flesta platser undantaget uppe på högre höjder. Vintersäsongen (december-april) är ofta rik på sol i Österrike men även på snö i höglänt terräng. De lägre liggande områdena får ofta regn på vintern och temperaturen ligger under fem grader. Skidsäsongen startar på allvar mitt i december och bergen täcks av tjock pudersnö. Våren är även den en härlig tid att besöka Österrike på, då täcks alpsluttningarna av vackra blommor.

Historia

Till att starta med besattes Österrike under långa perioder av olika folkslag så som kelterna, romarna, vandalerna, vestgoterna, hunnerna, avarerna och slaverna. Men från 1200-talet blev Österrikes historia tätt knuten till familjen Habsburg. Österrike erövrades av Charlemagne (Karl den Store) och förblev en del av romarriket fram till 1400-talet då den Habsburgska dynastin tog ett fast grepp om landet och regerade fram till Första Världskriget. Det lyckades Habsburgarna att utöka sitt territorium genom arrangerade giftermål och egendomsuppköp. Detta resulterade till slut i att dynastin delades mellan spanskt och österrikiskt styre. 1571 fick man religionsfrihet och det medförde att många österrikare blev protestanter. Senare försök av Rudolf II att få folket till att konvertera tillbaka till katolicismen ledde till 30-åriga kriget vilket ödelade stora delar av Europa. Man uppnådde äntligen en fred 1648, den Westfaliska freden. Det heliga romerska riket upplöstes under tidigt 1700-tal och Frans II påtog sig titeln som kejsare av Österrike. Under denna tid blev Österrike centrum för den kulturella renässansen med otroliga musikaliska bedrifter som man förknippar med begreppet barock. 1740 sattes Maria Theresa på tronen och hon regerade de nästkommande 30 åren och utvecklade landet till en modern stat. Napoleon besegrades av Österrike 1805 vid Austerlitz och detta medförde nya konflikter fram till förlikningen i kongressen i Wien 1814. Det skapades en dubbelmonarki 1867 mellan Österrike och Ungern under ledning av Kejsar Franz Josef. Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien som aktivt backades upp av ryssarna. Österrike-Ungern imperiet upplöstes efter Andra Världskriget och Österrike utropades till republik.

Efter kriget blev Österrike tvunget att erkänna Tjeckien, Polen, Ungern och Jugoslavien som oavhängiga – de var alla länder som tidigare hade varit under Habsburgarnas herradöme. 1938 inlemmades Österrike i Tredje Riket då landet anslöt sig till fascismen. Österrike led stora förluster under Andra Världskriget men blev åter en republik 1946 under beskydd av de segrande allierade trupperna och besattes av amerikanska, engelska, franska och ryska trupper men återfick sin fulla frihet 1955. Österrike etablerade frihandel med den Europeiska Unionen 1972 och arbetade hårt på att uppnå en stabilisering. Landet hölls under internationell uppmärksamhet då den tidigare tyske officeren Kurt Waldheim blev president. Det kontroversiella låg i Waldheims roll under Andra Världskriget och hans påstådda inblandning i deportationer och avrättningar. Han steg tillbaka från presidentposten 1992 på grund av dessa anklagelser. Österrike mottog många invandrare från Östeuropa vilket ledde till bildandet av Frihetspartiet på 1980-talet. 1995 inträdde landet i EU och vid senaste valet vann Socialdemokraterna och bildade en koalitionsregering med Folkpartiet. Det österrikiska Frihetspartiet under ledning av Jörg Haider som tidigare fått många röster blev nu uteslutet.

Sagoslott och underbara landskap i Österrike

Österrike har flera imponerande städer och underbara landskap som är beströdda med rena rama sagoslotten. Österrikes sydvästra hörn är mycket alpint och är därför som gjort för vandringsresor på sommaren och skidsemester under vintern.

Vandringssemester 

På sommaren är vandringsturer en upplagd aktivitet i Österrike; vädret är pålitligt och scenerierna enastående. Österrike har även ett livligt nattliv under skidsäsongen. Eisriesenwelt-grottorna utgör några av världens största isgrottor  och är tillgängliga för allmänheten. Ingången kontrolleras emellertid och grottorna är stängda under vintermånaderna.

Om man är på väg till Schweiz så är det verkligen resan värt att köra genom huvuddalen. Särskilt berömd är vägen till Grossglockner – en fantastisk 50 kilometers bergskörning mellan Zell am See och Heiligenblut, där man även kan köra mot Italien. Höjdpunkter längs vägen är bland annat Hohe Tauern Nationalpark och glaciären Pasterze.

Befolkning och språk

Många olika folkslag har under århundradernas lopp bidragit till sammansättningen av Österrikes befolkning, men idag är landet språkligt sett mycket homogent: Ca 98 procent har tyska som modersmål. En del befolkningsgrupper har officiellt ställning som mindertaliga, detta gäller ungrare och kroater som bor i delstaten Burgenland i öster, slovenera som huvudsakligast bor i Kärnten, samt tjeckerna och slovakerna i Wien och i delstaten Niederösterreich.

På grund av bergen så är befolkningen ojämnt fördelad i landet. De flesta bor i öst och antalet invånare i denna del av landet steg kraftigt under första halvan av 1990-talet huvudsakligast på grund av tillströmningen av flyktingar från tidigare Jugoslavien, men även en stigande invandring av arbetssökande från Öst- och Centraleuropa.

Den tyska som talas i Österrike tillhör den västgermanska grenen av den germanska språkfamiljen. På Karl den Stores tid (800-talet) blev ordet tyska använt för första gången om språket som talades bland de germanska folkstammarna i Frankerriket, vilket Tyskland och Österrike var en del av på den tiden.

Det talade språket har alltid varierat. Begreppet "högtyska" omfattar en uttalsnorm som är mer eller mindre den samma såväl i Tyskland som i Österrike. Dialekterna inom det tyska språkområdet är emellertid mycket levande och med markanta skillnader från område till område. De österrikiska dialekterna tilhör samma grupp som de som talas i den tyska delstaten Bayern.

Transport

Här kan du läsa lite om de olika transportformerna som du kan använda dig av på din resa till eller runt omkring i Österrike.

Flyg

Wien är Österrikes viktigaste knutpunkt för flygtrafik och det anländer varje år 12 miljoner människor till Flughafen Wien Schwechat. Det går regelbundna avgångar från Österrike till alla större europeiska städer, men största delen av trafiken kommer från London. Även om det finns linjer till nordamerikanska städer såväl som till Asien och Australien så väljer många att flyga till andra stora flygplatser  så som London, Frankfurt och Amsterdam och vidare därifrån antingen med flyg eller tåg. Många gånger utgör detta en billigare eller mer bekväm möjlighet. S-bahn (linje 7) tar en halv timme till eller från flygplatsen som ligger 20 km från centrum. Det är avgångar flera gånger per timme från bland annat stationerna Westbahnhof och City Air Terminal. Det går även internationell flygtrafik från flygplatserna i Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck och Klagenfurt från vilka men flyger till europeiska destinationer.

Tåg

Österrike ligger centralt i Europa och även tågresor hit är ett bra alternativ. Tågen är snabba och effektiva i Österrike och man kan resa direkt till många europeiska städer. Den tätaste trafiken går till Bratislava, Ljubljana, München och Berlin. Centralstationen i Wien är den största stationen med dagliga avgångar till många stora europeiska städer. Du kan resa till Salzburg från München på två timmar.

Buss

Det går många bussförbindelser både mot Västeuropa och Östeuropa men eftersom det är billigare än tågresande så är det som regel långsammare och mindre bekvämt. Det går att ta en buss från Wien till Köpenhamn, Stockholm, London och till och med Istanbul. Det finns många gränsövergångar från Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Italien och Schweiz, gränsövergångarna är öppna dygnet runt. Det är inga besvärliga formaliteter tack vare EU’s Schengen-avtal. Det seglar färjor på Donau från Wien till Budapest via Bratislava.

Turistinformation

På den officiella hemsidan för den österrikiska turistbyrån hittar du bland annat artiklar om skidsemestrar i Österrike och vandringsturer på sommaren. Dessutom har turistbyrån en lång rad praktiska informationer om en semester i Österrike. Du hittar även upplysningar om olika aktuella händelser och evenemang i Österrike.

Välkommen till Österrike med Solfaktor, vi är specialister på semestrar till Österrike där du bor på noga utvalda hotell.

>>  Läs också om en semester i Ungern
>>  Här kan du läsa om en semester i Tyskland

Charmerande alpland med något för hela familjen

Österrike är en av Europas mest populära skiddestinationer och är känt för att ha mängder av möjligheter för hela familjen. Det vackra alplandet har emellertid lika mycket att bjuda på för dig som reser hit under sommarhalvåret, med många historiska städer och charmiga byar samt inte minst en storslagen natur. Medan det på vintern är som gjort för att spänna på sig skidorna, så inbjuder Österrikes spektakulära landskap på sommaren till vandringsturer i den friska bergsluften. Oavsett om du vill gå på upptäckt under flera dagar i någon av nationalparkerna för att finna din inre ro eller bara gå en kortare tur med familjen så finns det nästan obegränsade möjligheter på en resa till Österrike.

Lika perfekt som Österrike är som resmål för friluftsmänniskor, lika mycket har det lilla landet att erbjuda dig som föredrar spännande kulturella upplevelser. Habsburgarnas förkärlek för slott och palats som man lät inreda överdådigt med konst och andra skatter innebär till exempel att du i Wien fortfarande tydligt kan förnimma den storhet och maktfulla position som Österrike har haft i Europa genom en lång tid av landets historia.

Når du inte njuter av den härliga naturen kan du till exempel känna historiens vingslag på Den spanska ridskolan där man bevarat den stolta renässanstraditionen med praktfulla uppvisningar av vältränade Lipizzanerhästar. På samma sätt har man i Österrike bevarat 1700- och 1800-talets kärlek till musiken. Nyårskonserten med Wiener Filharmonikerna är en av årets största kulturella händelser i Österrike, men musikälskare vallfärdar även hit under resten av året för att uppleva allt från klassisk musik i vackra konsertsalar till nya namn på någon av de otaliga musikfestivalerna.

Sist, men inte minst, får du på en resa till Österrike även rikliga möjligheter att skämma bort dina smaklökar. Trots landets beskedliga storlek är det österrikiska köket rikt på variation från region till region. Landets omväxlande historia har också satt sin spännande prägel på matkulturen som erbjuder mycket mer än wienerschnitzel och apfelstrudel - även om du självklart även bör smaka på dessa läckra klassiker!

Hotell i Österrike

Populära hotell i Österrike

Österrike, Wien-regionen, Wien
9,7
Fantastiskt
733 omdömen
  • Närmaste flygplats: 23 km
  • Internet/Wi-Fi
  • I stad eller by
Österrike, Wien-regionen, Wien
8,5
Mycket bra
7657 omdömen
  • Närmaste flygplats: 21 km
  • Avstånd till centrum: ca. 3 km
  • Internet/Wi-Fi
Österrike, Wien-regionen, Wien
9,4
Fantastiskt
2948 omdömen
  • Närmaste flygplats: 22 km
  • Internet/Wi-Fi
  • Restaurang