Villkor för paketresor

1.0 Juridiskt ansvar

Solfaktor är en norsk firma och all produktion föregår från vårt norska kontor i Oslo. Solfaktor förhåller sig till de allmänna resevillkoren för paketresor samt paketreselagen.

«Allmänna resevillkoren för paketresor»  finner du här
«Paketreselagen» finner du här
Solfaktor är en researrangör, och resegarantin ställs genom Reisegarantifondet.

2.0 Vad är en paketresa?

Med en paketresa menas det som ligger i ordet: att man köper en resa bestående av flera element som tillsammans utgör ett paket. I paragrafen pakkereiselovens § 2-1 kan du läsa mer om detta. Elementen i en paketresa består av logi, transport och annan turisttjänst. En paketresa måste innehålla minst två av dessa element. I tillägg ska resan vara i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning.

2.1 SOLFAKTOR paketresa

Våra paketresor är skapade genom en kombination av de bästa flygbiljetterna på beställningstidpunkten tillsammans med de bästa tillgängliga priserna på boende, exempelvis hotell eller lägenhet, transfer till/från hotellet samt hyrbil. Vår sökmotor finner automatiskt de bästa priserna som erbjuds av våra samarbetspartners. Vi har inga representanter på våra resmål och arrangerar inte utflykter eller informationsmöten.

2.2 Andra arrangörer

I vår sökmotor ser du inte bara resor producerade av oss, men också resor producerade av andra arrangörer. När du väljer en resa producerad av en extern arrangör övergår det juridiska ansvaret till den arrangör du handlar hos, och det är arrangörens regler och villkor som gäller. Du ser vilken arrangör det handlar om när du antingen har klickat dig in til sektionerna eller gjort en sökning i sektionerna. Vi tar inget ansvar för andra arrangörers villkor.

3.0 Beställning

3.1 Vem kan beställa?

3.2 Barn med på resan

3.3 Pass och Visum

Alla resande måste själv vara ansvariga för att ha ett giltigt pass och eventuellt visum. Passet måste i de flesta fallen vara giltigt i 6 månader efter hemkomst för resande utanför EU/ EES områdena. Resenärer som inte är nordiska medborgare är själva ansvariga för att kontrollera vilka pass- och visumregler som gäller. Svenska medborgare kan se pass- och visumregler här. Utländska medborgare rekommenderas att kontrollera med ambassaden eller konsulatet för resmålet vilka pass- och visumregler som gäller. Huvudbokaren är pliktlig att informera sina medresnärer om pass- och visumregler.

3.4 Reseförsäkring

Vi rekommenderar alla våra resenärer att teckna reseförsäkring för alla typer av resor.

3.5 Namn på biljetten

Du är själv ansvarig för att namnet i bokningen överrensstämmer med namnet som står i passet vid avresan. Som huvudregel är det inte möjligt att ändra namnet på flygbiljetten efter beställningen gjorts. Om namnändring tillåts av flygbolaget är det oftast mot en avgift. Har du många namn som gör att du inte får plats med alla så är det viktigast att du uppger det första förnamnet och alla efternamn.

3.6 Bagage

Bagage beställs vid beställning, De flesta flygsällskapen tar extra betalt för bagage. Kontakta vår kundservice för mer information.

3.7 Tillägg

Har du speciella önskemål i samband med din resa måste detta undersökas med flygbolaget, hotellet eller transferagenten i förväg. Vi kan hjälpa till med att undersöka om du har behov av exempelvis rullstol, specialmat, sätereservation, resa med djur, sportutrustning och assistans på resan. Vilka möjligheter som finns beror på flygbolaget/hotellet och transferagenten och vi kan därför inte garantera detta. Ta kontakt med vår kundtjänst för mer information.

4.0 Betalning

5.0 Biljett och information om din resa

Resedokument och information från Solfaktor blir skickat på e-mail och SMS, så det är viktigt att uppge mejladress och telefonnummer. Uppdaterat resedokument skickas på e-post till beställaren ca 1 vecka för avresa. Det är kundens ansvar att se till att Solfaktor har korrekt e-postadress som kontrolleras dagligen före och under resan, ändringar och annulleringar kan inträffa.   Tillgång till dina flygbiljetter/boardingpass får du när flygbolaget öppnar online incheckning eller på plats på flygplatsen.För mer information. Regler för check-in beror på vilken flygbolag som utför flygningen. Kontakta kundtjänst. Vi råder våra kunder att vara ute i god tid före avresan. Detta eftersom det kan vara köer i incheckning och säkerhetskontroller. På inrikesflyg rekommenderar vi att du är på flygplatsen minst 1 timme före avgång. På internationella flygningar minst 2 timmar före flygets avgång. Skall du utanför Europa rekommenderar vi att du är på flygplatsen minst 3 timmar före flygets avgång. Under resan eller inför hemresan rekommenderar vi att du kontrollerar de lokala regler flygbolagen har. Voucher för hotell och transfer finner du via en länk på ditt resedokument.

6.0 Ångerrätt

Vi vill göra er uppmärksamma över att ångerrättsparagrafen §19 inte gäller vid köp av resor. I ångerrättslagen §19 ges undantag för enskilda tjänster som leverantören åtar sig att leverera vid en viss tidpunkt eller inom en viss tid. Resetjänster faller under detta undantag och köp av biljetter på Internet kan inte «ångras» på samma sätt som med andra varor.

7.0 Ändring

7.1 Ändring av kunden

Paketresor bokade på solfaktor.se kan normalt inte ändras efter betalning. Detta beror på våra leverantörers villkor. Det finns emellertid vissa undantag. Om, enligt leverantörens regler, är möjligt att ändra eller avboka så ska en leverantörsavgift debiteras. Solfaktor tar också ut en avgift på 500 kronor per ändring per person. Kontakta Solfaktor för mer information. Om det är möjligt att byta datum, hotell eller lägga till en extra person, beror avgiften på flygbolag och hotell. I de fall där namnbyte är tillåtet är det flygbolagens regler och priser som gäller. Dessutom debiterar Solfaktor en avgift på 500 kr per ändring per person. I de fall där det är möjligt att byta hotell kan kunden göra det genom att använda en länk i resedokumentet “Byta hotell”. Prisskillnaden visas i sökningen. Ändring av destination är inte tillåten.

7.2 Rutt- och tidsändring från flygbolaget

Det noteras att flygbolag kan göra tidsändringar på sträckorna . I sådana fall kommer flygbolaget att erbjuda alternativa rutter. I vissa fall kommer flygbolaget att komma med alternativa resvägar på andra dagar. I vissa fall, om flygbolagen avbryter sina sträckor, kommer de att erbjuda återbetalning av flygresorna. Solfaktor ansvarar inte för dessa ändringar, men är skyldig att informera kunden om nya resetider. För ändringar av tidsavgångar från flygbolaget, informerar Solfaktor kunderna via den angivna e-postadressen. Kunden är ansvarig för att bekanta sig med dessa förändringar. Om kunden inte har tillgång till deras e-post på resan ska de kontakta Solfaktor för att bekanta sig med eventuella ändringar före och under resan.

7.3  Tekniskt fel eller prisförändring

I vissa fall kan det finnas en prisförändring på grund av tekniska fel eller andra förhållande. Då får du en återkoppling från oss inom 24 timmar efter beställning med ett nytt prisalternativ. Beställningen kan annulleras av kunden om du inte vill acceptera det nya priset.

7.4 solfaktor.se ansvar

Solfaktor ansvarar inte för eventuella kostnader för kunden till följd av ändringar som gjorts av flygbolaget eller där flygbolaget avbokar bokningen. I dessa fall försöker Solfaktor naturligtvis erbjuda alternativa vägar till kunden.

8.0 Avbeställning av resa

För våra olika typer av resor gäller följande villkor för avbeställning:

8.1 Paketresor med charterflyg:

8.2 Paketresor med reguljärflyg (bl.a. Norwegian och Ryanair)

8.3 Speciella avbeställningsvillkor för hotell

8.4 Viktigt att notera / Särskilda villkor:

 

8.5  Avbeställningsskydd

8.5.1 Solfaktors avbeställningsskydd ger dig rätt att få pengarna tillbaka vid akut sjukdom eller annan allvarlig händelse som gör det omöjligt för Dig att genomföra resan.
1. Avbeställningsskydd erbjuds enligt Pakereselagen.
2. Avbeställningsskyddet gäller för den eller de personer som ingår på biljetten/resebevis.
3. Avbeställningsskyddet gäller endast före resans fastsatta avresetidpunkt och bara kostnader som inte kan tecknas av kundens övriga försäkringar.
4. Avbeställningsskyddet beställs och betalas samtidigt som resan.
5. Avbeställningen måste göras skriftligt (via mail eller sms) och skickas in till oss senast 24h innan avresa för att du ska kunna använda dig av ditt avbeställningsskydd.

8.5.2 Vad vi ersätter
1. Avbeställningsskyddet gäller för avbeställning av resa på grund av att Du, Ditt resesällskap, nära anhörig till Dig eller Ditt resesällskap drabbas av akut sjukdom eller olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar. Sambos menas personer som är folkbokförda på samma adress och lever under äktenskapsliknande förhållande.
2. Avbeställningsskyddet täcker avbeställning vid större skada i den försäkrades bostad eller kontor. Skadan ska ha skett efter att försäkringen är betald. Skadanmåste dokumenteras med en polisrapport

8.5.3 Vad vi inte ersätter
1. Avbeställningsskyddet täcker inte en akut försämring av kronisk sjukdom då detta med stor sannolikhet kan inträffa under försäkringsperioden.
2. Avbeställningsskyddet gäller inte om du blir inlagd på sjukhus för behandling/operation som var avtalat innan bokningstillfället.
3. Avbeställningsskyddet gäller inte vid avbeställning i samband med graviditet, efter den 28:e veckan av graviditeten, eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödande.
4. Avbeställningsskyddet täcker inte om syftet med förfaller.
5. Avbeställningsskyddet täcker inte rädsla för krig ,terror eller sjukdom.

8.5.4 Skadereglering
1. Solfaktor ska kontaktas omedelbart efter sjukdom/skada har konstaterats. Utanför våra öppningstider ska mail eller sms skickas.
2. Följande handlingar ska bifogas vid avbeställning: Avbeställning på grund av sjukdom/olyckshändelse måste dokumenteras av läkare (läkarintyg) där det framgår att resan inte kan genomföras på angiven tidpunkt. Den ska inneha läkarstämpel och signatur för att vara giltig. Dokumentationen rörande avbeställningsorsaken måste uppvisas senast 3 veckor efter avbeställningen är gjord. Vid avbeställning efter denna tidsbestämmelse betalas det inbetalda beloppet tillbaka med ett avdrag av avbeställningsskyddets kostnad och en administrationskostnad på 300 kr per person. Avbeställning på grund av större skada skall dokumenteras av polisrapport och/eller av försäkringsbolag.

8.6 Avbeställning utan frågor-skydd

Ibland händer saker som gör att man bara inte kan, eller bara inte vill resa. Om du skulle komma i den situationen är vårt avbeställningsskydd utan villkor en fantastisk vän i nöden. Vi frågar inte efter läkarintyg, og reglerna är enkla: vi frågar inte om nåt som helst! Det enda som behövs är att du avbeställer, så återbetalar vi hela resans pris, dock minus det du har betalat för avbeställningsskyddet och en självrisk. Du kan använda dig av avbeställningsskyddet om exempelvis…

8.6.1 Så här beställer du avbeställningsskyddet:

8.6.2 Så här använder du avbeställningsskyddet:

8.6.3 Priser

Resans pris (per person inklusive flygskatt) Pris för avbeställningsskydd utan villkor samtidigt med resan (per person) Självrisk (per person)
Kr 1 – 2000,- Kr 195,- Kr 195,-
Kr 2001 – 5000,- Kr 325,- Kr 325,-
Kr 5001 – 8000,- Kr 425,- Kr 425,-
Kr 8001 – 12000,- Kr 595,- Kr 595,-
Kr 12001 – 15000,- Kr 680,- Kr 680,-
Kr 15001 – 20000,- Kr 780,- Kr 780,-

 

9.0 Hälsa och vaccinationer

9.1 Läkemedel

Enligt Schengenavtalet ska den som behandlas med läkemedel som klassificeras som narkotika och reser till ett annat land inom Schengenområdet presentera en förklaring på detta. För resor till länder utanför Schengenområdet rekommenderar vi att få ett skriftligt uttalande om receptbelagda läkemedel från en läkare på ett lämpligt språk.

9.2 Gravida

Information om graviditet och flygresor finns på de olika flygbolagens webbsidor.

9.3 Resor för funktionsnedsatta

9.4 Europeiska sjukförsäkringskortet

Om du vistas tillfälligt i ett EES-land och är i behov av omedelbar hjälp ger avtalet dig rätt att få sjukvårdskostnader från den offentliga hälso- och sjukvården i hemlandet i enlighet med samma regler som de egna medborgarna. Kortet du måste ha är «europeiska sjukförsäkringskortet » och kan beställas från din in lokala hälsovårdsmyndighet. Vi påminner om att du ska fortsätta att ha försäkring då detta även omfattar privat hälsovård eller sådan återsändande av sjukdom.

9.5 Vaccinationer

Vi rekommenderar att du rådfråga din läkare / klinik för att avgöra vilka vacciner som krävs för det land / destination du ska.

10. No-Show (ej närvaro vid avgång)

11.0 Överbokning eller stängt hotell

12.0 Reklamationer

13.0 Hotellklassificering

14.0 Turistskatt

15.0 Kvarglömda ägodelar

16.0 Säkerhet och sekretess