Viktig om personvern

Ansvarig

Dessa sekretesspolicy gäller tjänster och produkter som tillhandahålls av Reisegiganten AS.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på post@reisegiganten.se eller genom brev skickad till Reisegiganten As, Rosenkrantz gata 9, 0159 Oslo. Vi kan också nås via telefon: +4721095000.
Vår integritet representant kan kontaktas på
dpo@reisegiganten.no.

Din personliga information

Vi behandlar din personliga information i enlighet med sekretesspolicyen.
Reisegiganten AS hanterar all personlig information i enlighet med EU: s sekretesspolicy (GDPR). Dessutom kommer vi att informera dig vilken information vi samlar in och hur vi använder, överför och spara.

 

Insamling av personuppgifter

Vad är personlig information?

Personlig information är information relaterad till en identifierbar person och att denna person kan identifieras direkt eller indirekt från dessa uppgifter.

Personuppgifter kan innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer. Annan personlig information kan vara ordernummer eller IP-nummer, andra elektroniska identiteter som kan vara associerade med och identifiera fysiska personer.

Hur vi samlar in information om dig

Resebyrån samlar in personuppgifter på flera sätt, men först och främst samlar vi in personuppgifter direkt från användaren. Vi hanterar all personlig information i enlighet med EU: s sekretesspolicy (GDPR).

Bokning och resor

När du bokar en resa med oss behöver vi information om alla som är i bokningen, och därmed samlar in personuppgifter relaterade till resenärerna. Dessa personuppgifter är namn, födelsetal, ålder och kön för alla resenärer, inklusive barn. Dessutom behöver vi också adress, kontaktuppgifter och betalningsinformation för huvudresenärer.

Om det finns fler resenärer på samma bokning, se till att alla resenärer förstår sekretesspolicyen. Samtidigt måste de också ge dig personliga uppgifter.

Förutom personlig information om dig, samla vi in information om resan du bokar; ordernummer, destination, färdlängd.

Information

Genom kundservice samlar vi personliga uppgifter antingen via e-post, telefon eller chatt.
Vi behöver information för att svara på frågor eller hantera din förfrågan. Det är information som namn och ordernummer, e-postadress och telefonnummer. Om du vill kan du lämna information genom personlig kontakt. Du kan också ge oss information om allergier eller hälsotillstånd eller andra faktorer om dig själv eller andra i ert sällskap om du vill.

Gör en bokning

När du bokar hos Solfaktor samlar vi in ​personlig information. Det kommer huvudsakligen att vara namn, e-postadress, ålder, kön och adress.

Om du inte har en användaridentitet när du bokar med oss, kommer vi att skapa en för dig. Den personliga information du lämnar vid beställning kommer i vissa fall ligga tillgrund för den här identiteten.

Prenumerera på e-post

Om du väljer att prenumerera på e-postmeddelanden som innehåller inspiration, tips och kampanjer / erbjudanden från oss samlar vi in personuppgifter i form av namn och e-postadress för att kontakta dig. Vi samlar också in information om avgångsflygplats och familj, om du väljer att uppge detta.

Feedback på vår hemsida

Du kan skriva fritext om du väljer att ge oss feedback via feedbackfunktionen på vår hemsida. Om du lägger till personlig information i den friatexten samlar vi in dem.

Digitala tjänster

Vi samlar in information om ditt användningsmönster när du använder våra digitala tjänster. En del av denna information kan vara personlig information, som t.ex. IP-adress, användarnamn eller beställningsnummer.

Hur använder du våra digitala tjänster, vad du gör på vår hemsida, vad du söker efter och vilka produkter du är intresserad av är också information vi samlar in. Om du är inloggad samtidigt eller ger oss information som gör det möjligt för oss att identifiera dig, kommer vi att ge information om ditt användningsmönster tillsammans med den andra informationen vi redan har om dig.

Beställ för andra

Om du beställer för fler än dig själv måste du samtycka till att dela den här informationen med de andra personerna.

Hantering och lagring av personuppgifter

Hur behandlas din personliga information?

Reisegiganten AS förhåller sig till sekretesslagen vid behandling av personuppgifter.
För att slutföra reseavtalet behandlas personuppgifter efter samtycke, eller med rättsliga förpliktelse.

Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan vi fortfarande lagra din personliga information för andra ändamål. Först och främst kommer din personliga information att behandlas för att uppfylla vår del av det gemensamma avtal som du som är kund är del av.

Administration av resor

För att vi ska kunna tillhandahålla den resa / tjänst du bokar med oss, är det nödvändigt för oss att använda din information för olika ändamål. Bland annat bokar flyg, hotell, betalning av resan etc. Om du har beställt ytterligare tjänster, såsom hyrbil, transfer eller liknande, använder vi din information på samma sätt för att leverera dessa tjänster.

Presentkort

Om du köper presentkort eller mottar presentkort hanterar vi din personliga information för att utfärda och administrera ditt presentkort. Vi använder ett registrerat namn, liksom en e-postadress eller postadress för att skicka presentkort antingen digitalt eller fysiskt.
Vi hanterar din betalningsinformation för att slutföra betalningen.
Om du väljer att skriva personuppgifter i kommentarfältet samlar vi in dem.

Kundservice

När du kontaktar oss använder vi din personliga information för att hjälpa dig med allmänna frågor och klagomål. Ditt namn och ordernummer identifierar dig och din resa. Vi använder din e-postadress och ditt telefonnummer för att kontakta dig om vi behöver ge dig information både före, under och efter resan är klar.

Avsändning

Vi använder din personliga information för att skicka orderbekräftelse och viktig information om resan. Dessutom information om relevanta erbjudanden för resan. Utskickad dokument sker till den registrerade e-postadressen till beställningen.
Före och under resan skickar vi dig viktig information via SMS och e-post, till mobilnummer och e-postadress registrerad i samband med bokningen. Det här kan vara information om tidsändring på flygningen, hämtningstid med din transfer eller saker som händer på din destination.
Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS.

Marknadsföring och personalisering

Reisegiganten AS kan använda kundinformation i samband med marknadsföring. Samtidigt kan personliga uppgifter användas av andra affiliates att kontakta dig via e-post och SMS. Detta gäller främst Solfaktor och våra tredje partspartners.

Om du har samtyckt till att få e-post med inspiration, tips och kampanjer / erbjudanden från oss, använder vi din personliga information vid avsändning av detta. Samtidigt vill vi anpassa det innehåll vi skickar till dig. Genom att använda denna information kommer vi att kunna erbjuda det vi tror har mest intresse och nytta för dig.

Vi använder även dina personuppgifter tillsammans med dina användningsmönster med våra tjänster för att bestämma hur vår webbplats ser ut när du besöker oss. Denna typ av anpassning består av att lagra och visa information som du har hämtat tidigare, till exempel destinationer, hotell och språkinställningar. Samtidigt kommer annonser och erbjudanden att skräddarsys för dig och dina önskemål på ett bättre sätt.

Vi använder även dina personuppgifter tillsammans med dina användningsmönster med våra tjänster för att bestämma hur vår webbplats ser ut när du besöker oss. Denna typ av anpassning består av att lagra och visa information som du har hämtat tidigare, till exempel destinationer, hotell och språkinställningar. Samtidigt kommer annonser och erbjudanden att skräddarsys för dig och dina önskemål på ett bättre sätt.

Dessutom skapar vi en så kallad Facebook Custom Audience genom att använda din personliga information. I så fall registreras endast din e-postadress och ditt telefonnummer. Om du använder Facebook eller Instagram och har samma e-postadress eller telefonnummer där, kommer vi att marknadsföra direkt till dig på plattformen på ett mer målinriktat sätt, eller anpassa din marknadsföring till sociala medier på andra sätt.

Samtidigt använder vi även personalisering i onlineannonsering och kommunikation på andra webbplatser än Reisegiganten AS. För att våra medarbetare ska kunna hjälpa oss att anpassa erbjudanden och marknadsföring mot dig, kan vi i vissa fall dela personuppgifter med dem. Din personliga information kommer alltid att behandlas i enlighet med sekretesspolicy, och avtal kommer att ingås för att säkerställa att detta är klart.

Vi använder cookies för analys av användningsmönster och anpassning.

Utveckling av tjänster och tjänster

Informationen vi samlar om dig används för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi analyserar hur våra användare beter sig på våra webbplatser för att utveckla produkter, presentationer och funktioner på våra digitala tjänster. Samtidigt använder vi information för att förbättra säkerheten för våra digitala tjänster.

Vi använder i huvudsak anonyma och anonymiserade uppgifter om aggregerad nivå för att utföra sådana analyser. Samtidigt kan relevant personlig information användas för att utveckla våra tjänster och service.

Säkerhet och bokföring

Det kan hända att vi behandlar personuppgifter för att följa lagstadgade krav och föreskrifter. Detta kan vara relaterat till säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Din personliga information och resehistorik lagras i vår kunddatabas så länge som behövs för syftet med behandlingen, och högst tre år. All personlig information och resehistorik raderas automatiskt efter tre år, med undantag av fakturainformation som vi måste följa i enlighet med Redovisningslagen.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, sparas din personliga information så länge du väljer att fortsätta att ta emot sådana e-postmeddelanden.

Åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Vi genomför löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att följa principerna om «Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.» Samtidigt har vi kontinuerliga bedömningar om riskerna i samband med hantering av personuppgifter. Vi har nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska denna typ av risk.
Reisegiganten AS har även sin egen representant för datasäkerhet. Om du har direkta frågor om hur vi arbetar med EU: s integritetspolicy (GDPR), kontakta oss på dpo@reisegiganten.no.

 

Utdelining av personuppgifter

Google

Vi använder Googles Office-produkter och systemtjänster i vårt interna arbete. Det innebär att din personliga information kommer att behandlas av Google. Vi granskar Googles villkor för behandling av personuppgifter när de ändras.

Personuppgifter lagras av Google i en databaserad tjänst inom EU. Google kan vid allvarliga datahändelser överföra personlig information till ett tredjeland utanför EU / EES. En sådan överföring utförs endast om det är nödvändigt att skydda personuppgifterna.

Entreprenörer och IT-leverantörer

Reisegiganten AS använder olika IT-tjänster och system. Personuppgifter lagras och hanteras i någon av dessa tjänster och system. Med sådan hantering, sträva vi alltid efter säkerhetställa och skydda integriteten av din personliga information.

Vissa system är lokala för oss. I dessa fall har endast våra anställda tillgång till informationen och dina uppgifter överförs inte till någon annan. Andra system kan vara krusningar eller installeras hos en leverantör. Det innebär att personuppgifter kommer att överföras till leverantören. Sedan, som tredje part, har säljaren tillgång till personlig information. De hanterar all information enligt våra gemensamma avtal.

Internt IT-system

Vi har ett order- och försäljningssystem, en kunddatabas och ett kundservicesystem, ett datahanterings- och dataåtervinningssystem som hanterar personuppgifter internt i Reisegiganten AS. Dessa system är tillgängliga för att leverera tjänster du beställer från oss, för att ge bättre kundservice och hantera dina frågor på bästa möjliga sätt.

Webbanalys analys

När vi anpassar och analyserar utvecklingsarbete, användarbeteende och användaråterkoppling på vår hemsida använder vi externa leverantörer. Dessa företag hanterar dina personuppgifter på uppdrag av Reisegiganten AS. Personuppgifter är huvudsakligen data som samlas in via cookies, och de hanteras utan att det är möjligt att identifiera dig – antingen anonymiserad, pseudonymiserad eller aggregerad. Medlemmar och ordernummer kan hanteras via cookies.

Betalningslösningar

Externa leverantörer används för att hantera betalningar. Dessa tillgång till personlig information i form av namn, adresser och betalningsinformation. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna leverera de tjänster du beställer från oss.

Kommunikationstjänster

För att kunna kommunicera med kunder på bästa möjliga sätt använder vi externa leverantörer. Dessa leverantörer har tillgång till olika personuppgifter och information om dig för att ge bästa möjliga service.

För att skicka information via SMS före och under resan måste en extern leverantör ha tillgång till personlig information i form av telefonnummer. Vi erbjuder även chattfunktion, vilket ger en extern leverantör tillgång till den information du tillhandahåller i chatten. Genom att öppna chattfunktionen accepterar du också den externa leverantörens sekretesspolicy.

Vi använder även externa leverantörer för att tillhandahålla kontaktformulär på våra webbsidor. Vi har en form av klagomål, reseförslag och feedback. Dessa leverantörer kommer då ha tillgång till de personuppgifter du lämnar i respektive formulär.

Underleverantörer leverantörer

Ibland använder vi underleverantörer och entreprenörer. Då måste vi ge personliga uppgifter till dem för att tillhandahålla några av våra tjänster.

Digitala partners

När du bokar en Solfaktor-resa genom våra digitala partners kan det finnas några platser du behöver ge personuppgifter till resebyrån eller webbplatsen. Om detta måste ske, blir det vår digitala partner i det fall som ansvarar för att hantera din personliga information i enlighet med egna riktlinjer.

Vi skickar personlig information till relevant partner eller resebyrå för att bekräfta att en bokning har gjorts med dem. Personuppgifterna är anonyma och aktörerna kan inte direkt identifiera resenären genom den information vi skickar.

Om du beställer direkt via resebyrån, är du den person som levererar personuppgifterna och är sålunda överens om att den relevanta resebyrån kan behandla denna information internt. Således kan resebyrån också identifiera dig genom ordernummer. I en sådan situation, där du direkt har lämnat information till en resebyrå, har Reisegiganten AS inget ansvar för hantering av personlig information.

Flygbolag

Vi erbjuder resor med olika flygbolag, även genom tredjepartspartners. Flygbolag kan få tillgång till information som namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer i bokningen, samt adress och kontaktuppgifter för resan. Passagerarinformation förs antingen via Amadeus, Travefusion bokningssystem, via API direkt till flygbolaget eller direkt till flygbolaget.

Hotell

Vi bokar hotell via våra hotellagenter / underleverantörer. Våra hotellagenter behöver tillgång till personlig information, såsom namn, ålder och kön för alla resenärer i bokningen, samt kontaktuppgifter för bokningen av resan. Våra hotellagenter överför denna information till hotellen.

Hanteringsätt

Beroende på vilken flygplats eller flygbolag som används så finns olika marktjänstbolag för att utföra reserelaterade tjänster på flygplatsen. Detta gäller vanligtvis vid incheckning och bagagehantering. Marktjänst-agenten tar emot den personliga information som krävs för att utföra tjänsterna.

Leverans till andra länder

Några av våra partners (t.ex. hotell och flygbolag) ligger utanför EU / EES-området. Personuppgifter kan överföras till partners i dessa länder. Vi är fast beslutna att ge god säkerhet för din personliga information.

Dina rättigheter

Hantering av personuppgifter

Vi kan behandla viss personlig information utan samtycke. Det handlar om personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalsförpliktelser för dig och när vi måste uppfylla lagstadgade krav. Om vi ska använda personuppgifter för andra ändamål än vad som nämns, måste du samtycka.

När du använder våra tjänster hos Reisegiganten AS, ger du samtycker till att vi får hantera din personliga information. Detta gäller även när du är i kontakt med våra rådgivare, en representant eller en av våra byråer.

Samtycke

Genom att kontakta oss kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Vi tar bort de kontaktuppgifter vi har och avslutar behandlingen vi tidigare har kommit överens om att genomföra.

Även om du återkallar ditt samtycke finns det emellertid någon personlig information som vi kan lagra för andra ändamål, till exempel att följa redovisningslagen och paketresorlagen.

 

Information och rätt att kontrollera din personliga information

Du kan begära att du får den information vi har registrerat om dig. Om detta är önskvärt hämtar vi dina data och skickar dessa data till dig.

Du har också rätt att kräva att vi tar bort personlig information om dig eller korrigera befintlig information. Du kan också kräva att din personliga information begränsas för specifika ändamål.

 

Hantera inte din personliga information?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du har begärt från oss finns det några personuppgifter som måste hanteras av oss. Den information vi behöver hantera är tydligt markerad så att du kan veta vilken information det gäller. Om du inte vill ge oss denna information kommer vi inte heller att kunna tillhandahålla den tjänst eller produkt du begär.

Det finns också några digitala tjänster som inte kan användas eller inte fungerar utan viss personlig information. Detsamma gäller om du inte samtycker till att använda din personliga information för marknadsföring eller profilering. Då kan vi inte anpassa erbjudanden och meddelanden från oss till dig.

Cookies

Reisegiganten använder cookies för att förbättra webbläsarupplevelsen, samla information för att främja bättre och utveckla våra webbplatser. Den information vi samlar lagras anonymt. I vissa fall kan vissa personuppgifter hanteras av cookies på Reisegiganten ASs webbplatser. Om detta inträffar gäller riktlinjerna för både sekretess och cookies.

Klaga

Om du tror att vi bryter mot personuppgiftslagen eller annan sekretesslag, vänligen kontakta datainspektionen. Läs mer på Datatillsynets hemsida https://www.datatilsynet.no.